วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปผลการเข้าเรียนและกิจกรรมในวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ครึ่งเทอม 2-2554

ดูสถิติก็แล้วกันครับว่านักศึกษากลุ่มเรียนวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ชั้นปีที่2(ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2554)มีความเอาใจใส่ในการเรียนขนาดไหน น่าสงสารผู้ปกครองที่อุตส่าห์เจียดเงินค่าเทอมมาจ่ายให้มหาวิทยาลัยนะขอรับ อย่างนี้แล้วเวลาเรียนต้องมี 5 ปีแน่นอน ลงทะเบียเรียน 26 คน วันแรก 12/12/2554 เข้าเรียน 8 คน สัปดาห์ถัดมาเหลือ 4 คน และหลังทราบผลสอบกลางภาคเรียนก็ไม่มีใครเข้าเรียนอีกเลย จึงแจ้งมาเพื่อทราบและเตือนถึงนักศึกษาที่เหลืออีก 2 คนที่ยังพอมีเวลาและมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนว่า หากสัปดาห์หน้านี้ไม่เข้าชั้นเรียนและไม่ยอมรับทราบข่าวสารใดๆ ก็ขอแนะนำให้ไปยกเลิกวิชานี้ก่อนสอบปลายภาคเรียน 15 วัน