วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สรุปผลการเข้าเรียนและกิจกรรมในวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ครึ่งเทอม 2-2554

ดูสถิติก็แล้วกันครับว่านักศึกษากลุ่มเรียนวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ชั้นปีที่2(ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2554)มีความเอาใจใส่ในการเรียนขนาดไหน น่าสงสารผู้ปกครองที่อุตส่าห์เจียดเงินค่าเทอมมาจ่ายให้มหาวิทยาลัยนะขอรับ อย่างนี้แล้วเวลาเรียนต้องมี 5 ปีแน่นอน ลงทะเบียเรียน 26 คน วันแรก 12/12/2554 เข้าเรียน 8 คน สัปดาห์ถัดมาเหลือ 4 คน และหลังทราบผลสอบกลางภาคเรียนก็ไม่มีใครเข้าเรียนอีกเลย จึงแจ้งมาเพื่อทราบและเตือนถึงนักศึกษาที่เหลืออีก 2 คนที่ยังพอมีเวลาและมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนว่า หากสัปดาห์หน้านี้ไม่เข้าชั้นเรียนและไม่ยอมรับทราบข่าวสารใดๆ ก็ขอแนะนำให้ไปยกเลิกวิชานี้ก่อนสอบปลายภาคเรียน 15 วัน

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

The International Council of Societies of Industrial Design (Icsid)


แนะนำเว็บไซต์ของสมาคมออกแบบอุตสาหกรรมนานาชาติ (
International Council of Societies of Industrial Design) (Icsid)มีผลงานออกแบบอุตสาหกรรมของนักศึกษา นักออกแบบ และบริษัทผู้ผลิตระดับโลกใหม่ๆมาแสดงไว้มากมาย คลิกดู-ชมได้ที่นี่ http://www.icsid.org


The International Council of Societies of Industrial Design (Icsid) is a non-profit organisation that protects and promotes the interests of the profession of industrial design.

Founded in 1957, Icsid serves as a unified voice of over 50 nations through which members can express their views and be heard on an international platform. Since its inception, Icsid has continued to develop its wide-reaching network of students and professionals devoted to the recognition, success and growth of the industrial design community.

Together, professional associations, promotional societies, educational institutions, government bodies and corporations create a comprehensive and diverse system on the forefront of industrial design education and progress.