ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในวิชา

1.แบบบันทึกการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชา ARTI3410 ในภาคเรียนที่ 2/2554 (คลิกเข้าดูได้เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์)
2.เชื่อมโยงเว็บบล็อกบันทึกผลการเรียนรู้ของนักศึกษา(เฉพาะผู้ที่ผ่านการประเมินผลการเรียน)
3.เว็บไซต์แหล่งเผยแพร่และแสดงเอกสารสรุปผลการสร้างสรรค์ผลงานประจำวิชาที่ ISSUU.com/Groups/productdesign

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น